Programmer`s Bookshelf

Literatыra

 
     
Grвmatas:    
PASCAL valoda skolзniem un skolotвjiem Kuzmina Ludmila, Kuzmins Jurijs  
Turbo Pascal for Windows ikvienam. Eksperimentвls mвcоbu lоdzeklis  
PASCAL pamati    
     
Saites:    
Neklвtienes programmзtвju skola  
Roba Kolstada referвts IOI'99  
Kв Linux operзtвjsistзmвs sagatavot Pascal programmзрanas vidi  
Pascal programms    
Programmзрanas valoda PASCAL  
http://informatika.liis.lv Daюas visai noderоgas lejuplвdзjamaslietas  
     
     
     
     
Hosted by uCoz